Bạn nào biết cách tính tổn thất công suất trong máy biến áp 3 cuộn dây chỉ dùm mình với. Trong sách CUNG CẤP ĐIỆN công thức (6-25) trang 119 có nói đến nhưng không rõ , bạn nào cho mình ý kiến với ...
Xin cảm ơn.