Nhờ các bác công nghệ thông tin down dùm link này với :

ftp://lib.hutech.edu.vn/luanvan/diencn/8420.rar

Làm ơn chỉ dùm mình cách down link đó với , xin chân thành cảm ơn