Hiện nay mình đang rất bận. Trung bình mỗi ngày mình nhận được 1-2 lá thư của các "thành viên" hỏi về việc đăng kí. Đề nghị các admin Vũ, Linh... xem lại lỗi này và fix giúp để các thành viên đăng kí vào diễn đàn được thuận lợi hơn.

Cảm ơn mọi người. Chúc vui vẻ!