liệu đạt loại gioi của BK có khó ko?cố gắng dến mức nào?mỗi ngày học bao nhiêu thì đủ?