Chào mọi người. Lang thang trên mạng tớ vừa thấy cơ trang web này rất hay. 1 thư viện dành cho cộng đồng online. Thư Viện Cộng Đồng được thành lập với mục đích tạo ra một địa chỉ tin cậy để giới thiệu và chia sẻ tri thức của người Việt Nam. Như cái tên đã nói lên tất cả, đây là một thư viện của cộng đồng vì cộng đồng và do cộng đồng xây dựng. Các bạn có thể xem nó như 1 thư viện của chính mình, hay 1 thư viện dành cho bất kỳ ai mong muốn nâng cao vốn tri thức của mình.
Nền tảng ban đầu của Thư Viện Cộng Đồng được xây dựng với sư hỗ trợ máy chủ và một phần kỹ thuật bởi Cynosura Foundation, một tổ chức trực tuyến thành lập với mục đích thúc đẩy Khoa học và Giáo D ục
Thư Viện Cộng Đồng đang trong quá trình xây dựng và phát triển, các bạn hãy góp ý xây dựng để Thư Viện Cộng Đồng ngày càng hoàn thiện để có thể phục vụ cộng đồng tốt nhất.
Kiến thức nên được chia sẻ.
http://www.thuviencongdong.net