Chào cá \c bac.Em đang có bài tập lớn thực hiện bộ điều khiển PID trên Vi điều khiển.Cụ thể ở đây là 8051.CHuối một cái là phần mềm phải viết bằng Asembler
Cái khó gặp phải ở đây là mã hóa số thực như thế nào,công trừ nhân chia nó như thế nào.Nếu viết bằng C có phải dễ ko.Nhưng lại không hỉu nó xử lý ra sao
Thực ra với 8051 để thực hiện thuật toán PID thì quá khó với nó và thực hiện mất nhiều thời gian.Nhưng thày chỉ yêu cầu hiểu là đựoc
Bác nào có phần đã xử lý thì cho em tham khảo, không thì chỉ cho thuật toán cũng được.Mà xin chỉ dùm một it về Fixed-point và floating-pont
Thanks...................