Chào các bạn, mình đang cần tìm quyến sách viết về Lý thuyết xác suất thống kê bạn nào có hoăc biết đường link có thể upload lên giúp mình được không? Cảm ơn rất nhiều!