Các bạn SV cơ khí có thể vào đây:

http://vatlieubk.com

Chọn Diễn đàn và vô phần giới thiệu web, ebooks để down các tài liệu của dân Cơ khí, Luyện kim.

Rất nhiều tài liệu quý đang chờ bạn.:biggrin: