anh chị nào có tài liệu mạch chỉnh lưu cầu 1 pha thì cho em xin ít, với lại đây là lần đầu làm đồ án Mạch điện tử nên không biết phải làm những gì, báo cáo thế nào, mọi người giúp đỡ