em nghĩ là box mình kém sôi nỗi không phải là do khoa mình ít lớp hơn so với khoa điện tử viễn thông ....hì cái chính là box mình ít mục quá ....ít chủ để nóng hỗi quá . nên thêm một số thứ nữa như : tư vấn về mua máy tính ,về học hành ,về yêu đương(mặc dù bên ngoài có rùi nhưng vẫn mỡ ...cho khoa mình mà). Nên có thêm mục ảnh của các thành viên ; ảnh vui hài hước; nên có các cuộc bình chọn hay các cuộc khảo sát về tình hình thành viên hay bất cứ cái gì đó .....ok. Nếu không hạn chế dung lượng server thì theo em các bác mod,nên mạnh dạn đẩy mạnh số lượng mục lên và các bài viết có chất lượng nữa.....ok. hy vọng khoa mình sẽ vượt điện tử trong này mai vì số lượng người truy nhập...........