Tài liệu học tập là yếu tố quan trọng quyết định tới thành công của việc học. Để giúp các bạn luyện ngữ pháp tiếng anh có được tài liệu tốt nhất để học tập, english 4u chia sẻ 4 bộ tài liệu học ngữ pháp hay để các bạn học tập
Tài liệu ngữ pháp tiếng anh hay
English grammar in use
- Tác giả : Raymond Murphy
- iới thiệu :
Bộ sách English Grammar in Use là bộ giáo trình ngữ pháp tiếng Anh nổi tiếng và rất quen thuộc với các bạn học tiếng Anh ở nước ta. Ngoài việc học qua sách, bạn còn có thể học thêm trên máy tính qua CD với nhiều tiện ích hơn như:
+ Làm bài tập và chấm điểm nhanh chóng.
+ Nghe đọc với giọng chuẩn toàn bộ các câu trong sách…
- Bộ sách gồm có 3 phần với 3 level :
+ Cơ bản: English Grammar in Use Third Edition with Answers and CD ROM
+ Sơ cấp: Essential Grammar in Use With Answers and CD-ROM
+ Nâng cao: Advanced Grammar in Use Second Edition with Answers and CD-ROM

2. Longman English Grammar Practice
- Tác giả: L.G. Alexander
- Nội dung:
+ Cuốn sách trình bày rõ ràng, sắp xếp theo từng chủ đề ngữ pháp.
+ Bài tập minh họa đi kèm các cấu trúc ngữ pháp.
+ Cuốn sách chia ra các đề mục theo thứ tự trình độ dễ, trung bình, khó.
3. A Practical English Grammar
- Tác giả : A.J Thomson, A.V.Martinet
- Nội dung:
+ Bao gồm một quyển ngữ pháp và 2 quyển bài tập có lời giải đi kèm.
+ Cuốn sách được tổ chức mạch lạc.
+ Dễ dàng tra cứu chủ đề ngữ pháp.
+ Bao gồm 100 bài tập sắp xếp theo trình độ dễ, khó, trung bình.
4. Understanding and Using English
- Tác giả: Betty Schrampfer Azar – Stacy A. Hagen
- Nội dung:
+ Cuốn sách bao gồm: workBook, student’s Book, file nghe Audio
+ Các bài tập trong sách có đáp án, giúp tra cứu hiệu quả.
+ Warm-up exercises: đưa ra các charts ngữ pháp và giới thiệu trước
+ Bài tập phong phú, đa dạng: từ casual speech đến academic content.
+ Giáo trình đưa ra các bài luận mẫu ở phần Speaking và Writing.
Doawnload tài liệu tại đây: https://english4u.com.vn/bi-quyet-ho...g-anh-hay-n196