*Vị trí tuyển dụng
 • 02 PHP Developer
 • 01 Wordpress Developer
 • 05 Frontend Developer
 • 05 thực tập sinh
* Kỹ năng và kinh nghiệm
 • Trình độ Đại học hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên.
 • Kinh nghiệm: dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc về website PHP
* Yêu cầu bắt buộc:
 • Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScript .
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 trong các Framework:
  + JavaScript: AngularJS, Backbone, React, Ractive, jQuery, Fabricjs .
  + CSS: biết sử dụng LESS, SASS hoặc Stylus. Có kinh nghiệm làm việc với Bootstrap, Foundation .
 • Có kinh nghiệm trong việc làm responsive web
* Ưu tiên:
 • Đã làm việc với Magento + Wordpress.
 • Tiếng Anh lưu loát.
* Liên hệ