Mình đang chơi HKGH đao hiệp tới lv45 rồi nhưng lâu ko chơi nên dạo này thấy nhiều thứ mới quá!Có bác nào cho em vô Bang Phái với