Mình ở KTX sáng nào cũng nghe mấy bài hát về BK. Nghe thấy hay lắm. Ai có lời + nhạc bài hát gửi mình với. Thanks!