em bây giờ đang học k49 , thi được 1 môn rồi mà nghe bi đát lắm .em ngại nhất là những môn như :lí thuyết mạch,điện tử số ,cấu kiện điện tử...vân vân. mấy anh khóa trên chỉ cho em một số kinh nghiệm được không? thi như thế nào ,học ở vở ghi hay là giáo trình?mà có chùa chiền gì được không, em mạch học cô túy,điện tử số học thầy quân... cảm ơn nhiều