Bài hướng dẫn : http://123az.vn/huong-dan-su-dung-co...hat-luong.html

Faceseo là một Website – Hệ thống cộng đồng cùng giúp nhau trong việc TƯƠNG TÁC THỰC (chéo) với link của họ đưa lên hệ thống. Hệ thống Faceseo sử dụng điểm để thực hiện giao dịch cho các hành động tương tác như VIEW, SHARE, LIKE, G+… của các thành viên với nhau : “Faceseo quản lý việc TƯƠNG TÁC TRUNG THỰC thông qua điểm. Giúp người khác VIEW, LIKE, G+, SHARE… thì được cộng điểm và ngược lại thì bị trừ điểm.”

Faceseo.vn là nơi cộng đồng làm SEO đông đảo nhất tụ hội, bạn sẽ được truyền đạt từ rất nhiều người đang sử dụng Hệ thống Faceseo, làm quen, kết bạn và CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN.

Faceseo là một cách tăng traffic rất tốt, với người sử dụng cực đông, giúp trang web của bạn tăng TIME ON SITE (giảm bound rate rõ rệt), hiện kết quả Google Searchbox hay click keywords về Website…