Cùng học Hán tự với Akira nào các bạn ơi!

Âm On viết bằng Katakana, âm Kun bằng Hiragana nhé!

Xem thêm:

tieng nhat truc tuyen

tiếng nhật dành cho trẻ em

cách dạy con của người nhật第: Số thứ tự, Bài.
ダイ

一: Nhất.
イチ
ひと(つ)

課: Phân đoạn, phần.


早: Sớm, nhanh.
ソウ
はや(い)

行: Đi, làm (Hành động)
コウ、ギョオ
い(く)、おこな(う)

暑: Tập luyện, rèn luyện, tu dưỡng.
ショ
あつ(い)

練: Nghiên cứu.
レン

習: Nói, lời nói.
シュウ
なら(う)

言: Ngôn, lời
ゲン、ゴン
い(う)、こと