Như tiêu đề, mình muốn hỏi các bạn là nếu mình thôi học (làm đơn và rút hồ sơ) hoặc bị cảnh cáo mức 3 và buộc thôi học thì có bị gửi giấy về gia đình không?