Chào các bạn,
Công ty Dolphin Technology Vietnam Center đang tuyển dụng số lượng lớn cho 2 vị trí sau:
* Kỹ sư Phát triển thư viện Cell:
- Mô tả công việc:
• Vẽ layout cho các cổng cơ bản AND, OR, NOR,…
• Vẽ layout cho các họ flip-flops DFF
• Kiểm tra DRC/LVS
• Kiểm tra QA
- Yêu cầu:
Yêu cầu cho sinh viên mới tốt nghiệp:
• Có đam mê làm việc trong lĩnh vực vi mạch
• Có kiến thức cơ bản về logic gates, flops
• Kinh nghiệm làm việc trên môi trường Linux là một lợi thế
• Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, nói viết tốt là một lợi thế
• Làm việc chăm chỉ và kỹ năng làm việc nhóm
• Cam kết, năng động, sáng tạo
Yêu cầu cho ứng viên có kinh nghiệm:
• Đã được đào tạo về thiết kế mạch, thiết kế layout cho vi mạch VLSI
• Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ CAD (Cadence Virtuoso/Tanner's L-Edit/SPICE)
• Thông thạo với các công cụ kiểm tra vật lý (Calibre DRC/LVS)
• Thông thạo với các cổng logic và chức năng
• Có kinh nghiệm về Library Characterization, Scripting
• Kiến thức cơ bản về làm việc trên hệ điều hành Linux
* Kỹ sư thiết kế vi mạch:
- Mô tả công việc:
• Phân tích và thiết kế các vi mạch điện tử; vẽ schematic và layout vật lý các vi mạch điện tử, các vi mạch Input/Ouput và các bộ nhớ SRAM
• Kiểm chứng các thiết kế bằng các công cụ mô phỏng vi mạch điện tử, vi mạch Input/Output
• Kiểm tra DRC/LVS
• Kiểm tra QA cho các luồng Front End và Back End
- Yêu cầu:
Yêu cầu cho sinh viên mới tốt nghiệp:
• Có đam mê làm việc trong lĩnh vực vi mạch
• Có kiến thức cơ bản về thiết kế VLSI/FPGA, logic gate, flops
• Kinh nghiệm làm việc trên môi trường Linux là một lợi thế
• Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, nói viết tốt là một lợi thế
• Làm việc chăm chỉ, có kỹ năng làm việc nhóm
• Cam kết, năng động, sáng tạo

Yêu cầu cho ứng viên có kinh nghiệm:
• Đã được đào tạo về thiết kế mạch, thiết kế layout cho vi mạch VLSI
• Thành thạo thiết kế, chức năng và layout các cổng logic cơ bản
• Có kinh nghiệm thiết kế các vi mạch điện tử, các vi mạch Input/Output, bộ nhớ SRAM
• Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ CAD (Cadence Virtuoso/Tanner's L-Edit/SPICE)
• Thành thạo với các công cụ kiểm tra vật lý (Calibre DRC/LVS)
• Thành thạo với các công cụ trích xuất schematic, layout và mạch netlist
• Có kinh nghiệm về Library Characterization, Scripting
• Kiến thức cơ bản về làm việc trên hệ điều hành Linux

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: HÀ NỘI
MỨC LƯƠNG: THỎA THUẬN
THÔNG TIN CHI TIẾT & LIÊN HỆ:
- Email: jobs@dolphin-vc.com
- Facebook: https://www.facebook.com/dolphin.jobs/