Đây là danh sách 9050 Ebook đã, đang và sẽ được upload lên host của Free4VN để cung cấp cho các bạn link down trực tiếp tốc độ cao và hỗ trợ resume. Trong danh sách này có rất nhiều ebook về điện tử, tin học...
http://f4vn6.mr-ghost-no1.com/temp/Electronic_List_Search_Offline.rar

Các bạn xem danh sách ebook trong list trên và gửi yêu cầu tại 4room: http://free4vn.org

Các sách đã được upload: (cần đăng nhập mới xem được)
http://free4vn.org/showthread.php?t=8254