Hiện nay, vẫn đề bản quyền phần mềm trên thế giới ngày càng được chú trọng. Việt Nam cũng đang trong giai đoạn bước vào gia nhập WTO, chính vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải quan tâm thực sự đến vấn đề này.

Chúng ta đa phần đang và đã quen sử dụng hệ điều hành Windows cũng với một loạt các ứng dụng không có bản quyền. Nếu phải bỏ tiền để mua tất cả những phần mềm này, tính trên mỗi đầu máy PC, đã phải tốn trên dưới 500 USD, một con số khá lớn, đặc biệt với người Việt Nam.
Đơn cử giá 2 phần mềm tiêu biểu : Windows XP và Office ( Tham khảo giá từ Amazon.com )
Windows XP Home Edition with Service Pack 2 £164.99
Windows XP Professional with Service Pack 2 £234.97
Office Professional 2003 (Excel, Outlook, Word, Powerpoint, Publisher, Access) $342.97

Giải pháp thay thế từ hệ điều hành Windows chuyển sang dùng Linux là một giải pháp được nói đến rất nhiều trong vài năm trở lại đây. Nhưng độ thân thiện, dễ dùng của Linux không thể nào so sánh được với Windows, vì vậy, Linux mới chỉ thành công trên thị trường máy chủ, còn Linux phục vụ cho người dùng Desktop vẫn là hy vọng trong tương lai. Hiện nay cũng có nhiều người dùng Linux cho mọi hoạt động của mình, từ lập trình, xây dựng các ứng dụng mạng, cho đến nghe nhạc, xem phim, chỉnh sửa ảnh, chơi game, nhưng con số thực sự là rất ít.

Một giải pháp khác, không phải là thay thế hoàn toàn. Người dùng vẫn sử dụng hệ điều hành Windows, nhưng các ứng dụng là các phần mềm Freeware và Open Source. Như vậy, chi phí cho một máy Desktop chỉ là chi phí mua bản quyền hệ điều hành Windows, giảm đi đáng kể.

Sau đây, tôi xin liệt kê các phần mềm Freeware và Open Source mà tôi đang sử dụng để thay thế cho các sản phẩm thương mại. Các phần mềm thay thế này đa phần là nhỏ, nhẹ, một số ít tính năng ( nhưng đủ dùng ) hơn so với phần mềm thương mại tương ứng.

Các phần mềm được tham khảo từ:
http://osswin.sourceforge.net/
http://www.opensourcelist.org/oss/suggestedapplications.html


1 Tài liệu, văn bản

1.1 OpenOffice: soạn thảo văn bản, bảng tính, trình chiếu slide, ... (<=> Microsoft Office)
1.2 Abiword: soạn thảo văn bản (<=> Microsoft Word)
1.3 Nvu: soạn thảo trang web (<=> Front page, Dream weaver)
1.4 Foxit Reader (Freeware): đọc tài liệu PDF (<=> Adobe Acrobat Reader)
1.5 Scite & Notepad++: Soạn thảo đa ngôn ngữ lập trình (<=> Edit plus)


2 Internet

2.1 TrueDownloader & Free download manger (Freeware): thay thế cho các phần mềm download manager thương mại.
2.2 Thunderbird: <=> Outlook
2.3 Firefox: <=> Internet Explorer
2.4 FileZilla: FTP Client
2.5 Skype (Freeware): Chat and Video conference
2.6 Limewire, Bittorrent, emule, bitcomet (Freeware): Chia sẻ file (P2P)
2.7 MediaCoder: Audio and video converter.

3 Networking

3.1 Putty & Winscp: SSH Client
3.2 Nmap: Port Scan
3.3 Wireshack: Network Protocol Analyzer
3.4 Tightvnc: VNC server and client ( Remote Desktop )
3.5 Posadis: DNS server
3.6 Abwsx (Freeware): Tiny web server
3.7 FileZilla Server: FTP server
3.8 SolaWinds-TFTP-Server & TFTP Server(Freeware): TFTP server
3.9 hMailServer: Mail server

4 Multimedia

4.1 Coolplayer & Zinf: Mp3 player (<=> Winamp)
4.2 Vlc & Mplayer: Audio and Video Player
4.3 klcodec (Freeware): Bộ cài tất cả các video and audio codec thông dụng.
4.4 FSViewer (Freeware): Trình xem và quản lý ảnh

5 System

5.1 FreeCommander (Freeware): Quản lý file, thư mục ( <=>Total Commander, Windows Explorer)
5.2 7zip: nén và giải nén, hỗ trợ cả nén loại rar, zip
5.3 procexp (Freeware): Process Monitor

6 Security

6.1 Comodo Antivirus (Freeware): Trình quét virus của Comodo
6.2 Comodo Firewall (Freeware): Tường lửa của Codomo
6.3 Avg antivirus (Freeware): quét virus
6.4 Avg antispyware (Freeware): quét spyware
6.5 Clam antivirus: quét virus

7 Utilities
7.1 TudienHND (Freeware): Từ điển Việt & Anh, Pháp, Đức, Nga, ...

Những phần mềm này có thể search rất dễ dàng trên Google, vì vậy tôi không cung cấp đường link website ở đây, có vấn đề gì độc giả có thể mail theo địa chỉ kiennd@gmail.com

(Note: Những phần mềm trên đa phần là Opensource, phần mềm nào là Freeware thì sẽ có chú thích ngay bên cạnh.)