A. Blog có hình ảnh đẹp nhất

- Dành cho người dự thi : 01 máy tính đa truyền thông Nokia N73 và 01 máy in ảnh Kodak sêri 3
- Dành cho người bình chọn : 01 máy tính đa truyền thông Nokia N73

B. Blog hài hước:

- Dành cho người dự thi : 01 máy tính đa truyền thông Nokia N73
- Dành cho người bình chọn : 01 máy tính đa truyền thông Nokia N73

C. Blog lãng mạn:

- Dành cho người dự thi : 01 máy tính đa truyền thông Nokia N73
- Dành cho người bình chọn : 01 máy tính đa truyền thông Nokia N73

D. Blog khám phá:

- Dành cho người dự thi : 01 máy tính đa truyền thông Nokia N73
- Dành cho người bình chọn : 01 máy tính đa truyền thông Nokia N73


http://www.nokialifeblog.com.vn/lovenokia&idx=blog
ai không thích thì vào bình chon cho tui nhé . nếu được sẽ chia đôi
vào ngay lấy N73 hcụp ảnh **** khủng