Có anh (chị) nào làm về scada cho e xin tài liệu với ạ. Em cảm ơn trước ạ.