Chào các bạn, các anh và các em, mình đang học năm 3 viện điện. Mình đang muốn tìm hiểu về hệ thống scada cho trạm 22KV. Hiện giờ mình chưa biết rõ các bước thế nào vì cái này là tự tìm hiểu. Vậy ai có tài liệu về xây dựng hệ thống scada cơ bản và cấu trúc trạm 22kv cho mình xin với ạ. Hệ thống scada càng cụ thể càng tốt vì môn này không dạy cụ thể ở trường.
Nếu có thể chỉ cho mình các bước cần tìm hiểu những gì ạ (chỉ cần tổng quát thôi ạ, cái cụ thể mình tự nghiên cứu được ạ
Mình cảm ơn trước ạ.