http://www.gcalhut.vnn.bz =>WEbsite của dân Gia Công áp lực đây!!
Mời các bạn vào đóng góp!!
Nhân tiên ai co nhu cầu lam fwesite cho lớp hay bất kì ngành nao có thể liên hệ với tui: nguyendando@gmail.com - Lớp Gia công áp lực K50- Khoa Cơ Khí
Cấu hình đầy đủ: Portal 2.0, Forum VBB 3.6.2 ,MuSic BMT 3.0 =>tất cả đều đang rất ưa chuộng hiện nay!!
:biggrin: