Như tiêu đề, mình muốn hỏi là khi mình làm thủ tục rút hồ sơ thì trên giấy chuyển quân dự bị họ có ghi lý do chuyển không ạ? Và mình chuyển thẳng từ trường đến nơi mình làm việc hay phải chuyển về địa phương trước ạ?