Có bác nào có tài liệu về động cơ 1 chiều thì up lên cho em với, Tiếng Việt thì càng tốt.
Ths