Em vừa đi đăng ký vào đội thanh niên tình nguyện của trường, vào đấy thì có phải là đi làm những cái như là đến làng trẻ .... có mất nhiều thời gian ko ạ ???