Chào cả nhà ạh!!

Em có một câu hỏi về cái phần thiết kế bộ ghép báo hiệu này mong cả nhà giúp e với..

- Trong PCM-32: ta dùng IC 74LS150 để ghép báo hiệu phải không ạh. Mục đích của việc ghép báo hiệu là làm sao để cho cái bít a (ở đây giả sử chỉ dùng 1 bit a để báo hiệu, b=1, còn 2 bít nghiệp vụ không dùng đến) phải nằm đúng vào vị trí của nó là vị trí p0, và p4(hay đàu của nửa trái để báo hiệu cho t1-15 và đầu nửa phải cho t16-30) của khe s16 ứng với 30 kênh thông tin.

Vì vậy ta sử dùng 2 con IC 74LS150 với tín hiệu điều khiẻn là p0.s16 và p4.s16 cho nó hoạt động..

- trong PCM-24: e cũng nghĩ với cách trên thì mục đích là cho cái bit a là bít báo hiệu phải nằm đúng vào vị trí bít cuối cùng tức là p7 của tát cả các khe từ s0-s23 của t6 và t12.

Như vậy cần 1 con IC multiplexer - 24 và có tín hiệu điều khiển là p7.t6 và p7.s12.

Em muốn hỏi là mọi người có thể cho e biết con IC nào nó làm đc nhiệm vụ như trên không ạh?

Hoặc? có cách nào khác để thiết kế bộ ghép kênh báo hiệu cho PCm-24 khong ạh?

Cám ơn mọi ngừoi và mong mọi ngừoi giúp đỡ.. em khong quên bấm vào node thanks đâu bà kon ạh..