CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG XUÂN BKACAD 2016

HỌC BỔNG TRẠNG NGUYÊN BKACAD 2016

BKACAD đồng hành cùng sinh viên ICT

Đồng hành cùng sinh viên ICT tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trên con đường chinh phục kiến thức trong lĩnh vực CNTT, Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) triển khai Chương trình Học bổng Trạng nguyên BKACAD 2016 nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có kết quả học tập tốt tại trường.

Các suất Học bổng được trao trong chương trình HỌC BỔNG TRẠNG NGUYÊN BKACAD bao gồm:
  • 15 suất HỌC BỔNG TRẠNG NGUYÊN – Học bổng TOÀN PHẦN khóa học CNTT bất kỳ tại BKACAD
  • 30 suất HỌC BỔNG TÚ TÀI – Học bổng 80% khóa học CNTT bất kỳ tại BKACAD
  • 300 suất HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH – Học bổng 500,000VNĐ khóa học Bất kỳ tại BKACAD
Tổng Học bổng Chương trình trị giá 700,000,000 VNĐ
Thể lệ nhận Học bổng:

Để nhận các suất học bổng đồng hành cùng BKACAD, sinh viên tham gia đăng ký xét học bổng bằng cách điền vào mẫu đăng ký nhận học bổng cùng kết quả tổng kết kỳ gần nhất.

Mỗi tuần, dựa trên danh sách và kết quả sinh viên gửi về, BKACAD sẽ chọn ra 01 HỌC BỔNG TRẠNG NGUYÊN và 02 HỌC BỔNG TÚ TÀI theo kết quả xét từ cao xuống thấp với 03 kết quả xuất sắc nhất.


Điều kiện để nhận Học bổng:

HỌC BỔNG TRẠNG NGUYÊN: Sinh viên có điểm tổng kết học kỳ từ 3,2 trở lên và là người có điểm tổng kết cao nhất trong mỗi tuần.

HỌC BỔNG TÚ TÀI: Sinh viên có điểm tổng kết học kỳ từ 3,0 trở lên và là 02 người có kết quả điểm tổng kết cao thứ 2 và thứ 3 trong tuần.

Đối với những sinh viên có điểm tổng kết cao hơn 3,0 nhưng chưa nhận được Học bổng Trạng Nguyên hoặc Tú tài trong tuần có thể tiếp tục tham gia xét học bổng ở các tuần tiếp theo bằng cách Điền lại thông tin vào mẫu đăng ký học bổng.

HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH: Tất cả các bạn sinh viên có điểm tổng kết học kỳ từ 2,5 trở lên và tham gia Đăng ký xét học bổng qua mẫu đăng ký nhận học bổng.

Điểm tổng kết tính trên thang điểm 4


GHI CHÚ:
  • Chương trình Học bổng Trạng Nguyên không áp dụng đối học bổng với các khóa học CCNP, MCSE, MOS tại BKACAD.
  • Mỗi sinh viên chỉ được hỗ trợ Học bổng với tối đa một khóa học
  • Học bổng Trạng Nguyên và Tú Tài được tính trên học phí gốc của khóa học tại thời điểm đăng ký học, Học bổng Đồng Hành dựa trên Học phí trọn gói tại thời điểm đăng ký học.
  • Các học bổng không có giá trị chuyển đổi.
  • Khi đến nhận Học bổng và đăng ký học, sinh viên mang theo bảng điểm bản cứng có công chứng của Phòng Quản lý đào tạo hoặc Công tác chính trị sinh viên của trường để đối chiếu với kết quả đã đăng ký.
  • Chương trình HỌC BỔNG TRẠNG NGUYÊN BKACAD 2016 áp dụng từ ngày 12/01/2016 – 15/04/2016.

Xem thêm về Học phí Học bổng xuân BKACAD 2015 với các khóa học tại đây