User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 30

Chủ đề: Một số Giáo trình của ĐHBKHN nhà ta!

 1. #1
  svBK's Member
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài gửi
  51

  Icon3 Một số Giáo trình của ĐHBKHN nhà ta!

  I. Cơ học lý thuyết
  Phần I: Tĩnh Học

  Chương 1: Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề của tĩnh học lý thuyết về mô men lực và ngẫu lực
  Chương 2: Lý thuyết về hệ lực
  Chương 3: Ma sát và bài toán cân bằng của vật khi có ma sát
  Chương 4: Trọng tâm của vật rắn

  Phần II: Động học

  Chương 5: Chuyển động của điểm
  Chương 6: Chuyển động tịnh tiết và chuyển động quay quanh một trục cố định của vật rắn
  Chương 7: Chuyển động tổng hợp của điểm
  Chương 8: Chuyển động song phẳng của vật rắn
  Chương 9: Chuyển động quay của vật rắn quanh một điểm cố định - Chuyển động tổng quát cúa vật rắn
  Chương 10: Hợp chuyển động của vật rắn

  Phần III: ĐỘNG LỰC HỌC

  Chương 11: Các địng luật của niu-ton và phương trình vi phân chuyển động
  Chương 12: Các định lý tổng quát của động lực học
  Chương 13: Lý thuyết va chạm
  Chương 14-16: Các nguyên lý cơ học
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Co hoc ly thuyet.rar
  II. Toán ứng dụng (Giáo trình sau đại học)
  Lý thuyết:
  Chương 1: Một số mô hình và phương pháp tối ưu
  Chương 2: Các mô hình mạng
  Chương 3: Giới thiệu lý thuyết mô phỏng và mô hình hàng chờ
  Chương 4: Phân tích Markov và ứng dụng
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Toan ung dung.rar
  Bài tập:
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/baitap toan ung dung.pdf
  III. Chọn lọc và nhân giống vật nuôi (Hic! Cái này có ai ham ko vậy ta)

  Mở dầu
  Chương 1: Một số khái niệm chung về giống vật nuôi
  Chương 2: Theo dõi đánh giá các tính trạng của giống vật nuôi
  Chương 3: Quan hệ họ hàng - các tham số di truyền
  Chương 4: Hiệu quả chọn lọc
  Chương 5: Ước tính giá trị giống của vật nuôi
  Chương 6: Chọn lọc vật nuôi
  Chương 7: Nhân giống vật nuôi
  Mục lục và Phụ lục
  Thực hành
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Chon loc va nhan giong vat nuoi.rar
  IV. Sinh thái học nông nghiệp
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Sinh thai hoc nong nghiep.rar
  V. Công nghệ vi sinh vật trong SX NN
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Cong nghe vi sinh vat trong SX NN.rar
  VI. Khoáng sét
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Khoang set.rar
  Nguồn: ĐHNN I HN

 2. #2
  svBK's Member
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài gửi
  51

  Icon3

  Tiếp nà ....
  1. Bài giảng kĩ thuật vi xử lý (slide powerponit)
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Slide Vi xu li (Cua DHBKHN)/Microprocessor_final_ver1_Part1.ppt
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Slide Vi xu li (Cua DHBKHN)/Microprocessor_final_ver1_Part1_Exercise.ppt
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Slide Vi xu li (Cua DHBKHN)/Microprocessor_final_ver1_Part2.ppt
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Slide Vi xu li (Cua DHBKHN)/Microprocessor_final_ver1_Part3.ppt
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Slide Vi xu li (Cua DHBKHN)/Microprocessor_final_ver1_Part4.ppt
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Slide Vi xu li (Cua DHBKHN)/Microprocessor_final_ver1_Part5.ppt
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Slide Vi xu li (Cua DHBKHN)/Microprocessor_final_ver1_Part6.ppt
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Slide Vi xu li (Cua DHBKHN)/Microprocessor_final_ver1_part7.ppt
  2. Tài liệu về vi điều khiển 8051(15 chương)
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong 10-port noi tiep.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong 11-NGAT.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong 12-LCD_ADC_cam bien.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong 13-ban phim_dc buoc_DAC.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong 14-rom_ram ngoai.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong 15-8255.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong1-gioi thieu.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong2=lt_hop_ngu.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong3-lenh nhay_vong lap_goi.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong4-cong vao ra I_O.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong5-che do dia chi.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong6-lenh so hoc.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong7-lenh logic.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong8-lenh mot bit.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/sach 8051/chuong9-timer_counter.DOC
  3. Thiết kế bộ giao động và tách kênh PCM
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Thiet ke khoi dong bo va tach kenh PCM/hinhve.doc
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Thiet ke khoi dong bo va tach kenh PCM/phanlythuyet.doc
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Thiet ke khoi dong bo va tach kenh PCM/phanthietke.doc
  4. vi điều khiển PIC
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Vi dieu khien PIC/co ban ve PIC.DOC
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Vi dieu khien PIC/Pic Tutorial.pdf
  5. Giáo trình xác suất thống kê (7 chương)
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Xac suat thong ke/ch1.pdf
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Xac suat thong ke/ch2.pdf
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Xac suat thong ke/ch3.pdf
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Xac suat thong ke/ch4.pdf
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Xac suat thong ke/ch5.pdf
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Xac suat thong ke/ch6.pdf
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Xac suat thong ke/ch7.pdf
  6. Antenna
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Antenna.pdf
  7. Bài giảng ATM
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Bai giang ATM.doc
  8. Bộ điều khiển Prallel Robot
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/BO DIEU KHIEN PARALLEL ROBOT.pdf
  9. Đồ án tổng hợp hệ điện cơ
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/DA tong hop he dien co.rar
  10. Điều khiển logic
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Dieu khien logic.rar
  11. Điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/dieu khien thich nghi may cong cu dieu khien so.pdf
  12. Điều khiển thích ứng hệ thống xác định một phần
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/dieu khien thich ung he thong xac dinh mot phan.pdf
  13. Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Dieu khien tu xa bang hong ngoai.pdf
  14. Điều khiển phân cấp
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Dieukhienphancap.pdf
  15. Điều khiển tối ưu
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Dieukhientoiuu.pdf
  16. Đồ án cung cấp điện
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Do an cung cap Dien.rar
  17. Đồ án điện tử công suất
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/do an dien tu cong suat.rar
  18. Đo nhiệt độ
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/donhietdo.doc
  19. Ghép kênh truyền hình
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Ghep kenh truyen hinh.pdf
  20. Giải bài toán cục bộ tránh vật cản cho robot tự hành
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/GIAI BAI TOAN CUC BO TRANH VAT CAN CHO ROBOT TU HANH.pdf
  21. Bài giảng vi xử lý (6 chương của DHDN)
  Mã:
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Bai giang vi xu ly/vixulychg1.pdf
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Bai giang vi xu ly/vixulychg2.pdf
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Bai giang vi xu ly/vixulychuong3.pdf
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Bai giang vi xu ly/vixulychuong4.pdf
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Bai giang vi xu ly/vixulychuong5.pdf
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132.134:8025/Viet.Ebooks/chocobo/Van hoa - giao duc/Bai giang vi xu ly/vixulychuong6.pdf
  Sưu tầm bên Updatesofts

 3. #3
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài gửi
  1

  Mặc định

  dong chi oi cho minh pass down duoc tai lieu di

 4. #4
  svBK's Newbie Avatar của Nobita BK
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài gửi
  15

  Mặc định

  Có vào được quái đâu mà các bố cứ thanks ầm ầm ?

 5. #5
  HUT's Master Avatar của sonnvl
  Tham gia ngày
  Feb 2003
  Bài gửi
  1.520

  Mặc định

  Mấy quyển này lượm trên Update Softs
  Die hết rồi còn đâu!


 6. #6
  HUT's Student Avatar của namslump
  Tham gia ngày
  Feb 2004
  Bài gửi
  195

  Mặc định

  Kho sách về chuyên ngành điện tử viễn thông bằng tiếng việt ..... có thể có ích cho các bạn học ĐTVT đấy

  http://rapidshare.de/files/14371546/..._CSE_.doc.html
  http://rapidshare.de/files/14371683/Antenna.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14372036/...g_ATM.doc.html
  http://rapidshare.de/files/14372500/...xu_ly.rar.html
  http://rapidshare.de/files/14374317/...en_tu.rar.html
  http://rapidshare.de/files/14377343/...u-fix.rar.html
  http://rapidshare.de/files/14377372/...ROBOT.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14377410/...thoai.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14377428/...g_GSM.rar.html
  http://rapidshare.de/files/14344957/...y_348.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14377488/...ai_IP.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14377576/...logic.rar.html
  http://rapidshare.de/files/14377601/...ong_cu_dieu_kh... f.html
  http://rapidshare.de/files/14377626/...ng_xac_dinh_mo... f.html
  http://rapidshare.de/files/14377693/...ngoai.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14377709/...ancap.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14377735/...toiuu.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14377757/..._Dien.rar.html
  http://rapidshare.de/files/14377888/..._suat.rar.html
  http://rapidshare.de/files/14377936/...ong_ung_dung_t...
  http://rapidshare.de/files/14378080/..._hinh.DOC.html
  http://rapidshare.de/files/14378121/..._hinh.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14378177/...VAT_CAN_CHO_RO...
  http://rapidshare.de/files/14378196/...c_co_cau_Hexap...
  http://rapidshare.de/files/14378213/...nh_gia_cong.pd...
  http://rapidshare.de/files/14378263/...ac_mo_hinh_tha...
  http://rapidshare.de/files/14378307/..._tinh.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14378340/..._8086.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14378377/..._8085.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14378543/...luong.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14378596/..._dong.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14378615/...u_SS7.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14378639/...an_thuc_co_xet...
  http://rapidshare.de/files/14378685/...t_so_va_ung_du...
  http://rapidshare.de/files/14378835/..._dong.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14378915/..._tinh.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14378966/..._kenh.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14378999/...i_rac_DMT_cho_.... html
  http://rapidshare.de/files/14377488/...ai_IP.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14379180/...1.doc.PDF.html
  http://rapidshare.de/files/14379349/..._tu_2.PDF.html
  http://rapidshare.de/files/14379450/...bang_truyen.pd...
  http://rapidshare.de/files/14379532/Mang__CDMA.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14379555/...ng_dien_nap_tu...
  http://rapidshare.de/files/5013591/N..._DTDD.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14379741/sach_8051.rar.html
  http://rapidshare.de/files/14381253/...BKHN_.rar.html
  http://rapidshare.de/files/14381294/...a_cac_bo_CNC_C...
  http://rapidshare.de/files/14381321/...o_gio.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14381326/...ch_kenh_PCM.ra...
  http://rapidshare.de/files/14381345/..._thong_minh.pd...
  http://rapidshare.de/files/14381354/...g_bao.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14381455/...XAPOD.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14381479/...CRANE.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14381774/...Robot.rar.html
  http://rapidshare.de/files/14381952/...A2000.DOC.html
  http://rapidshare.de/files/14381975/...ong_3D_robot_G... f.html
  http://rapidshare.de/files/14381985/...t_10G.doc.html
  http://rapidshare.de/files/14382307/..._lieu.PDF.html
  http://rapidshare.de/files/14382335/...khien.pdf.html
  http://rapidshare.de/files/14382401/...n_PIC.rar.html
  http://rapidshare.de/files/14382445/VoIP.rar.html
  http://rapidshare.de/files/14382462/..._am_thanh_so.p...
  http://rapidshare.de/files/14383144/...eu_so.PDF.html

  st
  Tôi ... Em

 7. #7
  svBK's Newbie Avatar của schanbkhn
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài gửi
  16

  Icon7

  mấy ông toàn bê link bên updatesofts
  ra thôi

  tại sao không thử xem lại nó có tải được không
  link die liên tục
  pass truy cập là
  upload
  updatesofts

  không dùng được

  ------------ chán luôn

 8. #8
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Jun 2006
  Bài gửi
  7

  Mặc định

  Lam the nao de dơnload duoc file nay
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132...ks/chocobo/Van hoa - giao duc/Dieukhienphancap.pdf
  ftp://upload:updatesofts@203.113.132...ks/chocobo/Van hoa - giao duc/Dieu khien logic.rar
  a, ma sao bay gio BK-LIB lai khong vao duoc a

 9. #9
  HUT's Engineer Avatar của assassin
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài gửi
  706

  Mặc định

  toàn là link die

  hồi trước trong bklib có mấy quyển hay lắm

  giờ lại ko vào đc rồi
  Nothing is impossible

 10. #10
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Apr 2007
  Bài gửi
  1

  Mặc định

  Các đồng chí ơi,toàn sách hay, nhưng mà link bằng rapid ghét lắm, khó down lắm, cho link khác được ko? thanksss nhiều

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Tài trợ cho đội ROBOCON ĐHBKHN năm 2007
  Gửi bởi hoangthang trong mục Robocon
  Trả lời: 6
  Bài cuối: 21-03-2007, 10:29 PM
 2. Sao không thấy box ĐHBKHN có khoa kinh tế
  Gửi bởi walktheweb trong mục Hỏi đáp và góp ý xây dựng svBK
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 21-11-2006, 09:58 PM
 3. Chùm ảnh về cuộc thi ROBOCON 2005 ĐHBKHN
  Gửi bởi Aprilsnow trong mục :: BKF Album ::
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 14-05-2005, 11:21 PM
 4. Trường ĐHBKHN -dưới cái nhìn của sinh viên...
  Gửi bởi Gorpe trong mục Thảo luận
  Trả lời: 4
  Bài cuối: 12-09-2004, 06:02 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube