mình là thành, mình làm seoer, mình bị khuyết tật, mình thích xem đá bóng những chưa đá bao giờ, thích nấu ăn, clb mình thích là man utd, truyển quốc gia vn là đội mình rất yêu