các bác oi! bác nào giúp em với!em có bài tập này, bác nào giúp em với:
thiết kế mạch đo điện ap1 chiều và hiển thị bằng Led 7 thanh,sử dụng: VCO(74hc4046)+mạch đếm.
Các bác ra tay giúp em với ! em vô cùng cám ơn!