Mời các bạn sinh viên Bách Khoa cùng yêu thêm Hà Nội qua clip sau