Có ai giỏi môn hóa hoc hợp chất thiên nhiên giúp tui post những thông tin liên quan đến cây thuốc Hà thủ ô đỏ ,Hà thủ ô trắng với.Ai học chuyên ngành Hóa dược&hóa chất BVTV thì càng tốt.Chi lấy rễ củ thôi nhé.
+Tên khoa học,thành phần hóa học,cấu tạo biệt dược...
+Nơi trồng
+Công dụng
+Cách dùng
+Giá cả thị trường...
Cám ơn trước!