Các thành viên BKF thân mến
Ngày hội trường BK chúng ta đang tới gần, và BKF đang trong quá trình "thay máu" BQT và đồng thời đang muốn thu hút thêm nhiều thành viên nữa, đặc biệt là các em K50, K51. Do đó các bạn nhóm Robocon có ý tưởng là sẽ in poster cho BKF để phát trong dịp hội trường sắp tới. Kính đề nghị mọi người đóng góp ý kiến tại đây và những ai sẽ đăng kí làm tình nguyện viên đi phân phát và giới thiệu về BKF chúng ta cho các mem mới nhé
Thân
Káo