Tôi học quản trị kinh doanh ra và tôi cũng là dân IT
Nay đưa đảy tôi đến ngành thiết kế đồ họa
Tôi không làm cho Cty nào hết
Tôi làm ra các File Video đồ họa và mong các bạn ủng hộ
Kênh Youtube :
Mã:
https://www.youtube.com/channel/UCw5E1Om72dSSCRlRkQLi0Kw