- Công việc hết sức nhẹ nhàng, phù hợp với các bạn muốn kiếm thêm thu nhập và có thời gian học hành
- Chi tiết công việc và lương sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
- Liên hệ: Ms. Hoa 0977 68 62 62 trước ngày 30/12/2015