Chương trình điều khiển động cơ bơm nước cho bể cả - 8051
https://www.youtube.com/watch?v=n_C0...7h00Y&index=12


P/S: Đây là chương trình mình viết theo yêu cầu của một cậu, hiện tại đang học ở vũng tàu, do bạn này cũng tốt, vì bài này là viết có thu phí, nhưng bạn ấy vẫn chấp nhận hi sinh chút vốn để mang bài học này cho tất cả các anh em trong cộng đồng, nên nếu muốn cảm ơn mình thì mọi người cảm ơn cậu đó là được rùi. ^ ^