Em cần code bài toán "bỏ phiếu điện tử" dạng "Có/Không" và dạng "bầu dư (chọn L người trong K người)" có sử dụng sơ đồ chia sẻ bí mật Shamir và hệ mật mã Elgamal viết trên C# hoặc Mattlap. Chân thành cảm ơn các bác đã giúp đỡ.