1.Nhân viên hành chính - nhân sự làm việc tại Hà Nội. Lương từ 700$. Tiếng Nhật N3.
2. Chuyên viên bảo hiểm làm việc cho công ty bảo hiểm của Nhật tại Hà Nội. Yêu cầu: tiếng Nhật N3 trở lên. Lương theo năng lực.
3. Phiên dịch viên tiếng Nhật (3) làm việc tại Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên. Yêu cầu: N3 trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm. Lương theo năng lực (từ 400-600$).
4. Nhân viên trợ lý cho người Nhật làm việc tại Hà Nội. Yêu cầu: tiếng Nhật N3. Lương theo năng lực (từ 350$).
5. Nhân viên xuất nhập khẩu làm việc cho công ty Nhật tại Hưng Yên. Yêu cầu: tiếng Nhật N3, nữ dưới 27 tuổi, có kinh nghiệm làm việc về xuất nhập khẩu. Lương: 550-600$.
6. Kế toán và Sales làm về mảng thương mại tại Hà Nội. Yêu cầu: N4 trở lên. Lương theo năng lực (từ 400-600$)
7. Nhân viên tư vấn làm việc tại Hà Nội. Tiếng Nhật N2
8. Kỹ sư vật liệu làm việc cho công ty Nhật chuyên sản xuất các loại thấu kính làm việc tại Hà Nội. Tiếng Nhật N3. Lương 400$
9. Trợ lý Tổng Giám đốc làm việc tại Bắc Ninh. Tiếng Nhật N2. Lương: 700$.
10.Giáo viên tiếng Nhật dạy tiếng Nhật cho học viên tại trung tâm tiếng Nhật hoặc trung tâm du học Nhật Bản tại Hà Nội. Yêu cầu: Tiếng Nhật N3 trở lên.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV vào địa chỉ hr.nguyet@cherrygroup.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp 0169.391.6804
Chân thành cám ơn!