Bạn nào thanh toán qua Cổng thanh toán Quốc tế VTC Pay rồi cho mình hỏi ít kinh nghiệm?
Nghe thông báo" VTC Pay vừa nâng cấp thành công Cổng thanh toán Quốc tế mới đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật Quốc tế PCI DSS. Nhờ đó, thanh toán bằng thẻ Quốc tế (Visa, MasterCard, JCB) nhanh hơn, có kết quả giao dịch chỉ sau 2-5 giây. Mọi thông tin dữ liệu thẻ đều được đảm bảo an toàn đạt tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS".
Không hiểu cái PCI DSS nó là cái gì?