Thành hôn là ngày vui trong đại trong đời người nhưng những tân nương dưới đây lại không hề hạnh phúc mà trông vô cùng ủ rũ, u buồn.Lâm Tiểu Điệp (Trương Gia Nghê) nước mắt tuôn rơi trong ngày thành hôn trong bộ phim
truyền hình Thiên sư Chung Quỳ chi Huyết sắc uyên ương.
Ngọc quận chúa (Vương Lực Khả) u buồn trong Tùy Đường diễn nghĩa.

Tây Lâm Xuân (Hồ Tịnh) trong bộ phim truyền hình Đại Thanh hậu cung.

Thành thân với người mình không yêu nên nàng Nhược Lan (Lưu Tâm Du) trong bộ phim
Bộ bộ kinh tâm trông buồn rười rượi.
Tiểu Long Nữ (Lưu Diệc Phi) ủ rũ trong lễ thành thân với Công Tôn Chỉ. Rất may là
Dương Quá xuất hiện kịp thời để giải cứu cho người đẹp.

Chúc Anh Đài (Giả Tịnh Văn) trong bộ phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.

Đới Kiều Thiên hóa tân nương buồn trong bộ phim truyền hình Ma kiếm sinh tử kì.

Tô Ánh Tuyết (Diệp Tuyền) trong bộ phim truyền hình Tái sinh duyên.
Mạc Tuyết Diên (Dương Mịch) có số phận bi thảm trong Mỹ nhân tâm kế.

Nàng Bảo Thoa (Đặng Sa) trong bộ phim truyền hình Đại Ngọc truyện.

Theo-2Sao