Anh đang có khoảng 30-50 cuốn sách tham khảo Chất lượng điện năng cho bộ môn Hệ Thống điện. Sách do các thày trường ĐH BK viết như Trần Đình Long, Bạch Quốc Khánh,v.v.

Em nào muốn xin về cho cả lớp thì liên hệ với anh theo địa chỉ email: vuquangdang82@gmail.com. Anh sẽ cung cấp địa chỉ và các em đến lấy về phát cho các bạn sử dụng.