Em cần tìm nơi để học ajax và jqery.được mọi người chia sẻ bên imic dạy tốt lắm nhưng chưa biết sao? A/Chị nào học ở đó rồi cho em ý kiến đi ạ