mới hỏc lỏm đc,định post bên fit nhưng thôi :biggrin:
mình đã check thử với bản YM8 beta,cái khác chắc cũng ok thôi
start => run=>regedit=>chọn HKEY_CURRENT_USER=> software=>yahoo=>pager=>test
chọn edit=>new=>string value rồi đổi lại tên nó là PLURAL rồi click đúp cho nó giá trị 1 là ok
Have fun:biggrin: