Hiện nay, trường ta đang tuyển sinh văn bằng 2, cho cả các sinh viên năm cuối, nếu bác nào quan tâm thì có thể tìm hiểu thông tin tại:
http://dtdh.hut.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemi d=43