Hôm nay mình xin phép được ra mắt sản phẩm thứ 2 mà mình và bạn mình đã vừa làm xong, sản phẩm được mang tên là:BẢNG QUANG BÁO GIAO TIẾP MÁY TÍNH (10M)
Thì ở đây mình có để lại link tải source code cho những bạn nào có ý định tự thực hiện nó
Video 1(Trong quá trình thực hiện)
https://www.youtube.com/watch?v=JiO6...MZH5p&index=17
Video 2(Sau khi thực hiện xong)
https://www.youtube.com/watch?v=dkND...MZH5p&index=18