Bội ước ai bội ước. Tôi khổ đau với bao hờn ghen.
Người xa, tình xa khuất mây …ngàn.
Ngày hôm qua ơi ngủ đi thức chi hoài.
Nhìn đâu sao cung thấy bong dáng than quen vẫn cười nói.
Mặc cho lòng tôi không xoá nhoà…
Ngày em đi mây ngừng trôi, trăng lạnh căm.
Kẻ bạc tình kia ơi thôi từ nay ai dám yêu em,
Sao con người em sống không có tình,
Do số tôi sui tôi ko gặp may, mới yêu thương người.
Làm sao tôi, có thể quên em vừa bội ước tôi.
Cuôc tình ngang trái ai ®· ngây ra nông lỗi này