em đang làm 1 mạch đếm tần số dùng con ic 555 mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, bác nào có mạch tham khảo pót cho em coi với